Diagnoza strategiczna


Zapraszamy do zapoznania się w atykułami związanymi z tematyką analizy SWOT:

  1. Diagnoza strategiczna z uwzględnieniem specyfiki firm spin off
  2. Analiza strategiczna i wnioskowanie na podstawie analiz SWOT
  3. Wdrażanie strategii i zarządzanie projektami z wykorzystaniem karty projektu

Wskaż najistotniejsze czynniki charakteryzujące Twoja firmę (siły i słabości) oraz jej otoczenie (szanse i zagrożenia)

Siły (Strenghts) Szanse (Opportunities)
dodaj »
  • S1
usuń ostatni »
dodaj »
  • O1
usuń ostatni »
Słabości (Weaknesses) Zagrożenia (Threats)
dodaj »
  • W1
usuń ostatni »
dodaj »
  • T1
usuń ostatni »
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE