Adam Dzieża

Doradztwo i szkolenia oraz badania i rozwój

Doradztwo "Platforma62" Adam Dzieża
41-400 Mysłowice
+48 660 407 777
platforma62@gmail.com
http://platforma62.com
Od 1995 roku zajmuję się zamówieniami publicznymi, a od 2004 roku doradzam firmom w pozyskiwaniu funduszy unijnych - od zdefiniowania pomysłu, przez opracowanie i wdrożenie projektu, po rozliczenie. Moimi klientami są zarówno podmioty publiczne, jak i prywatne. Od 2004 roku opracowałem, wdrożyłem i rozliczyłem ponad 20 projektów z różnych zakresów tematycznych.

Doświadczenie zawodowe1.1995 - aktualnie
Doradztwo "Platforma62" Adam Dzieża - Właściciel
Od 1995 roku do 2003 - jako pracownik w samorządzie byłem odpowiedzialny za nadzór oraz realizację budżetu zgodnie z ustawą Zamówień Publicznych.
2004 - do nadal doradzam podmiotom publicznym
i prywatnym w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych oraz wydatkowania środków zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.
2006 - Ukończyłem Podyplomowe studia - Zamówienia Publiczne
Na bieżąco podnoszę swoje kwalifikacje poprzez udział
w konferencjach i szkoleniach.

Informacje dodatkowePonadto opracowuję studia wykonalności przedsięwzięć, analizy ekonomiczne oraz biznes plany.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE