Piotr Ziółek

Usługi dla firm

WinCon Sp. z o.o.
ul. Franciszkańska 52 75-452 Koszalin
531664800
piotr.ziolek@wincon.pl
gg: 9930335
http://www.wincon.pl
Dyrektor Handlowy WinCon. Sp. z o.o.

Doświadczenie zawodowe8.2010 - aktualnie
WinCon Sp. z o.o.
Dyrektor Handlowy
- Tworzenie sieci współpracy
- Rekrutacja i motywowanie pracowników
- Pozyskiwanie partnerów biznesowych
- Doradztwo dla kluczowych klientów firmy
- Reprezentowanie firmy na targach, konferencjach
1.2010 - aktualnie
Szkoła Podstawowa w Szczeglinie Projekt Ekonomicznie i Etycznie finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Szkoleniowiec
1. Prowadzenie zajęć z podstaw ekonomii dla około 30 uczestników projektu
7.2008 - aktualnie
Fundacja Transferu Wiedzy i Przedsiębiorczości
Wiceprezes Zarządu
1. Pozyskiwanie wolontariuszy oraz tworzenie sieci współpracy
10.2007 - aktualnie
Fundacja Studenckie Forum Business Centre Club
Przewodniczący Regionu Koszalińskiego
Do moich obowiązków należało powołanie do życia regionu koszalińskiego, rekrutowanie zespołu projektowego i szkolenie wolontariuszy, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju regionu oraz reprezentowanie organizacji w środowisku lokalnych przedsiębiorców m.in. w Koszalińskiej Loży Business Centre Club, Koszalińskiej Izby Przemysłowo Handlowej i Grupie Made in Koszalin.

Informacje dodatkoweświadczymy usługi w zakresie
1. Doradztwa finansowego i biznesowego
2. Obsługi projektów unijnych
3. Usług Geodezyjno Kartograficznych
4. Dystrybucji kolektorów słonecznych

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE