dr inż. Joanna Machnik-Słomka

Innowacje

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Politechniki Śląskiej - specjalizuje się w dziedzinie zarządzania innowacjami, zarządzania wiedzą, strategii innowacji w organizacji i regionie, opublikowała szereg prac naukowych w tej dziedzinie. Jest absolwentką Politechniki Śląskiej Wydziału Organizacji i Zarządzania oraz Francuskiego Studium Modernizacji Przemysłu, Restrukturyzacji i Rozwoju Regionalnego przy L΄Ecole des Mines de Nancy oraz Politechnice Śląskiej.

Doświadczenie zawodowe
Informacje dodatkoweObecnie pełni funkcję Dyrektora Regionalnego Centrum Innowacji i Transferu Technologii Górnośląskiej Agencji Przekształceń Przedsiębiorstw SA. Jest managerem i uczestnikiem zespołów realizujących unijne projekty związane z tematyką transferu technologii, strategii i systemów innowacji, sektorowych sieci współpracy. Jest adiunktem na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE