Luk Palmen

Innowacje

InnoCo Sp. z o.o.
ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, Polska
+48 32 252 2824
info@innoco-team.com
http://innoco-team.com
Partner w InnoCo Sp. z o.o., Prezes Zarządu
doradca innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii, aktywny animator współpracy sfery B+R ze sferą biznesu.

Bliższe informacje:
http://innoco-team.com/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&Itemid=79

Doświadczenie zawodowe
Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE