Agnieszka Olbryś

Usługi dla firm

OPI Biuro Rachunkowości i Finansów
44-100 Gliwice ul. Lotników 83
(32) 270-53-53,
biuro@biuro-opi.pl
http://biuro-opi.pl
pozyskiwanie funduszy unijnych, rozliczanie projektów unijnych, księgowość jednostek finansowanych środkami unijnymi

Doświadczenie zawodowe
Informacje dodatkowe
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE