Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna - Laboratorium Badań i Opiniowania Sprzętu

Przemysł i energetyka

Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. można podzielić na trzy kategorie: - interwencyjną w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych... więcej »

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

Przemysł i energetyka

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG jest jednostką badawczo-rozwojową, zajmującą się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Jesteśmy realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwoj... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Samozapalności Węgla

Przemysł i energetyka

Oferujemy prace badawczo-usługowe w zakresie: * oceny ryzyka zagrożenia pożarowego, * monitorowania zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie anal... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych

Przemysł i energetyka

Zakres działalności: - Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, - Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych, - Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika), - Badania zaworów i bloków zaworowych. Badani... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Inżynierii Materiałowej

Przemysł i energetyka

Zakład Inżynierii Materiałowej prowadzi badania wyrobów z tworzyw niemetalowych na potrzeby certyfikacji i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi normami. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AB 072) i uznanie II stopnia UDT ... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej - Pracownia Badań Jakościowych

Budownictwo

Podstawowe dziedziny naszej działalności obejmują: - materiały izolacji cieplnej w budownictwie; - materiały izolacji wodochronnych, głownie wodochronnych; - materiały włókno-cementowe stosowane do pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE