Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

Rolnictwo i leśnictwo

Oddział Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach prowadzi działania naukowo-badawcze, upowszechnieniowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie ochrony roślin i ochrony środowiska zgodnie z zadeklarowaną misją IOR: "Prowadzenie działalności naukowo... więcej »

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej - Pracownia Badań Jakościowych

Budownictwo

Podstawowe dziedziny naszej działalności obejmują: - materiały izolacji cieplnej w budownictwie; - materiały izolacji wodochronnych, głownie wodochronnych; - materiały włókno-cementowe stosowane do pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych.... więcej »

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Ochrony Środowiska

Przemysł i energetyka

Badania z zakresu ochrony środowiska prowadzone są w Instytucie Metali Nieżelaznych od początku jego działalności, czyli od roku 1952. Obecnie podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się tą tematyką, jest Zakład Ochrony Środowiska zatrudniający 1... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE