Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Jednostka Usług Laboratoryjnych

Przemysł i energetyka

ZAK Spółka Akcyjna to jeden z największych producentów chemicznych Polsce. Nasza oferta skierowana jest do następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy. ... więcej »

Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.

Przemysł i energetyka

Głównym zadaniem laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych pracy oczyszczalni. Drugim zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań w... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Inżynierii Materiałowej

Przemysł i energetyka

Zakład Inżynierii Materiałowej prowadzi badania wyrobów z tworzyw niemetalowych na potrzeby certyfikacji i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi normami. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AB 072) i uznanie II stopnia UDT ... więcej »

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Zakład Inżynierii Procesowej

Przemysł i energetyka

W ramach struktury zakładu funkcjonuje: Laboratorium Pomiarów Przemysłowych, Zespół Technik Procesowych. ... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE