Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Instytut Spawalnictwa - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa

Przemysł i energetyka

Badania na zlecenie przemysłu mogą być prowadzone w ramach projektów celowych (możliwość dofinansowania z funduszy KBN, funduszy strukturalnych, funduszy PHARE itp.) lub na zlecenie indywidualnych zakładów przemysłowych w celu rozwiązania konkretnego... więcej »

Instytut Metalurgii Żelaza - Zespół Laboratoriów Badawczych

Przemysł i energetyka

Instytut realizuje kompleksowe projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe z zakresu wyrobów i technologii przemysłu stalowego, obejmujące: - przygotowanie koncepcji produktowo-technologicznej - analizę rynków zbytu wyrobów, - analizę opłacalności prz... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE