Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna - Laboratorium Badań i Opiniowania Sprzętu

Przemysł i energetyka

Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. można podzielić na trzy kategorie: - interwencyjną w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Głównym celem działalności PIS jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się dzi... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE