Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Przemysł i energetyka

Energopomiar powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i badania eksploatacyjne, uruchomienia urządzeń energetycznych oraz remonty aparatury pomiarowej i regulacyjnej w krajowych elektrowniach zawodowych i przemysłowy... więcej »

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowic... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Radiometrii

Przemysł i energetyka

- wykonywanie ocen i ekspertyz dotyczących zagrożenia radiacyjnego, - pomiary stężeń radionuklidów w próbkach cieczy i w próbkach stałych, - pomiary stężeń radonu w budynkach, glebie i wodzie, - pomiary stężeń pochodnych radonu i dawek promieniowania... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach - Zakład Higieny Weterynaryjnej

Rolnictwo i leśnictwo

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dos... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE