Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Zakład Badań Środowiska i Usług Projektowych

Ochrona środowiska

Zakład działa w branży ochrony środowiska i higieny pracy od 1987r. i świadczy usługi w zakresie różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizykochemicznych.... więcej »

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowic... więcej »

Przedsiębiorstwo Gawinex Sp. z o.o. - Laboratorium Badawcze

Telekomunikacja i internet

Nasza firma została utworzona w grudniu 1989 roku jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a główną dziedziną naszej aktywności był szeroko rozumiany sektor telekomunikacji. Od początku działalności gospodarczej podejmujemy się ambitnych wyzwań,... więcej »

Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowo-Usługowe "Bielaszka" - Centralne Labolatorium ds. badań środowiska pracy "S. Bielaszka"

Usługi dla firm

Centralne Laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy wykonuje badania: - separator w zakresie czynników fizycznych: * badania Akredytowane: drgania mechaniczne ogólne i przenoszone przez kończyny górne, hałas, natężenie pola elektrycznego, natężenie pol... więcej »

Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. - Ośrodek Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

Przemysł i energetyka

Badania środowiska pracy i środowiska naturalnego wykonują laboratoria badawcze posiadające certyfikat akredytacji PCA potwierdzający zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 oraz upoważnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitar... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE