Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej informuje, że z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej straciło moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie m... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: - higieny środowiska, - higieny pracy w zakładach pracy, - higieny procesów nauczania i wychowa... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie jest zakładem opieki zdrowotnej, podejmującym działania w zakresie medycyny zachowawczej i zapobiegawczej. Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego częst... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE