Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Laboratorium Chemiczne Wydziału Kontroli Eksploatacji (TK-LC) Elektrociepłowni Katowice

Przemysł i energetyka

Badane obiekty: - węgiel kamienny - odpady paleniskowe... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE