Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania mikrobiologiczne w kierunku: - wykrywania i identyfikacji pałeczek z rodzaju Salmonella ... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium w Częstochowie

Ochrona środowiska

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonują badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb i roślin. Do statutowych zadań laboratoriów należą wy... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu - Zakład Higieny Weterynaryjnej

Rolnictwo i leśnictwo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej informuje, że z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej straciło moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie m... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: - higieny środowiska, - higieny pracy w zakładach pracy, - higieny procesów nauczania i wychowa... więcej »

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Laboratorium Oceny Mleka w Opolu

Rolnictwo i leśnictwo

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka w Warszawie jest jedynym pełnoprawnym reprezentantem środowiska hodowców bydła i producentów mleka w Polsce. ... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku lek. med. Edward Waloszek... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach - lek. med. Grzegorz Gołdynia Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego PSSE w Tychach - mgr Gabriela Niedziela... więcej »

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Laboratorium

Przemysł i energetyka

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jest firmą, która zaopatruje w wodę mieszkańców gminy na obszarze 188 km2. Głównym zadaniem Spółki jest niezawodne świadczenie usług dostaw wody i oczyszczania ścieków dla okoł... więcej »

Strona: 1 2 3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE