Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Przemysł i energetyka

Oddział Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w posiada ponad 50 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, rozwojowych i ekspertyz w zakresie wytwarzania i stosowania ceramiki wysokotemperaturowej oraz w zakre... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Zakład oferuje usługi pomiarowe oraz badawczo - analityczne w dwóch głównych dziedzinach: * pomiary, badania i analizy laboratoryjne * ochrony środowiska oraz niektóre technologiczne, * analizy chemiczne i badania materiałowe związane z procesami p... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. B.Wójtowicz, A.Żyła, M.Żyła

Budownictwo

Nasze Laboratorium działa na rynku stolarki okiennej od roku 2000 wykonując następujące badania: * badania pełne wstępne; * badania okresowe stolarki okiennej; * oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T (PVC); * oznaczenie... więcej »

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej - Pracownia Badań Jakościowych

Budownictwo

Podstawowe dziedziny naszej działalności obejmują: - materiały izolacji cieplnej w budownictwie; - materiały izolacji wodochronnych, głownie wodochronnych; - materiały włókno-cementowe stosowane do pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych.... więcej »

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

Przemysł i energetyka

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG jest jednostką badawczo-rozwojową, zajmującą się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Jesteśmy realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwoj... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Kopalnia Doświadczalna "Barbara"

Przemysł i energetyka

Kopalnia Doświadczalna "Barbara" znajdująca się w Mikołowie jest jedyną w Polsce kopalnią doświadczalną i jedyną w Europie placówką naukowo-badawczą, która posiada podziemny poligon doświadczalny.... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Badań

Przemysł i energetyka

Laboratorium Badań posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (od 1995 roku) w zakresie badań sekcji obudów zmechanizowanych, hydraulicznych elementów wykonawczych, przewodów hydraulicznych oraz innych maszyn i urządzeń technicznych.... więcej »

Instytut Spawalnictwa - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa

Przemysł i energetyka

Badania na zlecenie przemysłu mogą być prowadzone w ramach projektów celowych (możliwość dofinansowania z funduszy KBN, funduszy strukturalnych, funduszy PHARE itp.) lub na zlecenie indywidualnych zakładów przemysłowych w celu rozwiązania konkretnego... więcej »

Strona: 1 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE