Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Przemysł i energetyka

Oddział Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w posiada ponad 50 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, rozwojowych i ekspertyz w zakresie wytwarzania i stosowania ceramiki wysokotemperaturowej oraz w zakre... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Zakład oferuje usługi pomiarowe oraz badawczo - analityczne w dwóch głównych dziedzinach: * pomiary, badania i analizy laboratoryjne * ochrony środowiska oraz niektóre technologiczne, * analizy chemiczne i badania materiałowe związane z procesami p... więcej »

Instytut Spawalnictwa - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa

Przemysł i energetyka

Badania na zlecenie przemysłu mogą być prowadzone w ramach projektów celowych (możliwość dofinansowania z funduszy KBN, funduszy strukturalnych, funduszy PHARE itp.) lub na zlecenie indywidualnych zakładów przemysłowych w celu rozwiązania konkretnego... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Inżynierii Materiałowej

Przemysł i energetyka

Zakład Inżynierii Materiałowej prowadzi badania wyrobów z tworzyw niemetalowych na potrzeby certyfikacji i aprobat technicznych, zgodnie z obowiązującymi normami. Posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (Nr AB 072) i uznanie II stopnia UDT ... więcej »

Instytut Metalurgii Żelaza - Zespół Laboratoriów Badawczych

Przemysł i energetyka

Instytut realizuje kompleksowe projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe z zakresu wyrobów i technologii przemysłu stalowego, obejmujące: - przygotowanie koncepcji produktowo-technologicznej - analizę rynków zbytu wyrobów, - analizę opłacalności prz... więcej »

Instytut Metali Nieżelaznych - Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych

Przemysł i energetyka

Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów... więcej »

ZDT KOMAG Sp. z o.o. - Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Przemysł i energetyka

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie nr AB193 na wykonywanie: * oznaczanie składu chemicznego stali, żeliw, stopów aluminium i miedzi na spektroanalizatorze firmy HILGER, * badan... więcej »

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych

Motoryzacja i transport

Jako OBR SM BOSMAL aktywnie zaistnieliśmy na polskim rynku motoryzacyjnym w 1972 roku, rozpoczynając swą działalność jako zaplecze konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE