Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.

Przemysł i energetyka

Głównym zadaniem laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych pracy oczyszczalni. Drugim zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań w... więcej »

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A - Laboratorium RPWiK

Przemysł i energetyka

Celem ułatwienia Państwu załatwiania spraw w poszczególnych działach, jak również poruszania się po budynku administracyjnym RPWiK Sosnowiec zamieściliśmy na stronie internetowej dane kontaktowe do poszczególnych działów, zestaw wymaganych dokumentów... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE