PRO-LAB s.c. Usługi Chemiczno-Środowiskowe Laboratotium Badawcze

Usługi dla firm

I. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 1. Mikroklimat -(N) (PN-85/N-08013 i PN-EN ISO 11079:2008) 2. Oświetlenie -(N) (PN-EN-12464-1) 3. Hałas (PN-N-01307) 4. Hałas z widmem i doborem ochronników słu... więcej »

Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej - Pracownia Fizyko-Chemiczna

Usługi dla firm

Realizujemy kompleksowe usługi w dziedzinach: - ocena warunków środowisk pracy, - analiza zagrożeń, - propozycje rozwiązań, - racjonalizacja gospodarki cieplnej, - pomiary energetyczne kotłów, ich analiza i wytyczne poprawy, - pomiary emisji ga... więcej »

Paneltech Sp. z o.o. - Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy

Budownictwo

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy oferuje wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w zakresie: - pomiarów stężeń pyłów przemysłowych i substancji chemicznych, - pomi... więcej »

Pracownia "EKOLAB" Laboratorium Badań Środowiskowych

Usługi dla firm

Od dnia 21 listopada 2008r. posiadamy Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 970 nadany przez Polskie Centrum Akredytacji Zakres usług Zakres wykonywanych usług w zakresie zagrożeń występujących w środowisku pracy: metody akredytowane... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE