Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM - Laboratorium Badawcze LAB-ITAM

Usługi dla firm

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, której działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swej działal... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Badań

Przemysł i energetyka

Laboratorium Badań posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (od 1995 roku) w zakresie badań sekcji obudów zmechanizowanych, hydraulicznych elementów wykonawczych, przewodów hydraulicznych oraz innych maszyn i urządzeń technicznych.... więcej »

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

Rolnictwo i leśnictwo

Oddział Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach prowadzi działania naukowo-badawcze, upowszechnieniowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie ochrony roślin i ochrony środowiska zgodnie z zadeklarowaną misją IOR: "Prowadzenie działalności naukowo... więcej »

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych

Motoryzacja i transport

Jako OBR SM BOSMAL aktywnie zaistnieliśmy na polskim rynku motoryzacyjnym w 1972 roku, rozpoczynając swą działalność jako zaplecze konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.... więcej »

Movares Polska Sp. z o. o. - Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego

Motoryzacja i transport

Movares Polska to niezależna firma konsultingowa i inżynierska specjalizująca się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej. Naszym głównym celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy niezawodnością i bezpieczeństwem w systemie tran... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE