Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM - Laboratorium Badawcze LAB-ITAM

Usługi dla firm

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, której działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swej działal... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa "EMAG"

Przemysł i energetyka

Centrum Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa EMAG jest jednostką badawczo-rozwojową, zajmującą się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Jesteśmy realizatorem prac naukowych, badawczo-rozwoj... więcej »

Instytut Spawalnictwa - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa

Przemysł i energetyka

Badania na zlecenie przemysłu mogą być prowadzone w ramach projektów celowych (możliwość dofinansowania z funduszy KBN, funduszy strukturalnych, funduszy PHARE itp.) lub na zlecenie indywidualnych zakładów przemysłowych w celu rozwiązania konkretnego... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Zakłady Badań i Atestacji

Usługi dla firm

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., posiadając bogate tradycje i stosowne uprawnienia mają przyjemność przedstawić Państwu aktualną informację dotyczącą świadczonych usług w zakresie: - badania i c... więcej »

Movares Polska Sp. z o. o. - Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego

Motoryzacja i transport

Movares Polska to niezależna firma konsultingowa i inżynierska specjalizująca się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej. Naszym głównym celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy niezawodnością i bezpieczeństwem w systemie tran... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE