Zakład Badań Środowiska

Przemysł i energetyka

Zakład Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. rozpoczął działalność w czerwcu 1994 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Zakładu Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "... więcej »

Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej - Pracownia Fizyko-Chemiczna

Usługi dla firm

Realizujemy kompleksowe usługi w dziedzinach: - ocena warunków środowisk pracy, - analiza zagrożeń, - propozycje rozwiązań, - racjonalizacja gospodarki cieplnej, - pomiary energetyczne kotłów, ich analiza i wytyczne poprawy, - pomiary emisji ga... więcej »

Badania Środowiska Pracy Usługi BHP - Krzysztof Pala

Usługi dla firm

Badania środowiska pracy, usługi bhp, Katowice.... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Badań Stosowanych

Przemysł i energetyka

W 2005 roku Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG obchodziło 60. rocznicę powstania. Instytucje, z których powstał KOMAG przeszły długą i skomplikowaną drogę zmian organizacyjno- restrukturyzacyjnych. Zalążkami naszego Centrum było Centralne Biuro Pro... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Akustyki Technicznej

Przemysł i energetyka

ŚRODOWISKO DOMOWE I ZEWNĘTRZNE - HAŁAS: - badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego, - wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS, - wykonywanie ... więcej »

Zakład Usług Technicznych

Przemysł i energetyka

Pomiary środowiska pracy w zakresie: * substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu pomieszczeń przemysłowych wraz z ocena narażenia zawodowego pracowników, * zapylenia na stanowiskach pracy z uwzględnieniem zawartości wolnej krzemionki, * poziomu... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE