Laboratorium Analiz Lekarskich, mgr Piotr Zieliński

Motoryzacja i transport

Badania laboratoryjne w profilu: ogólnym, wątrobowym, nerkowym, tarczycowym, cukrzycowym, oceny ryzyka naczyniowo-sercowego. Morfologia, hormony, mikrobiologia - wymazy i posiewy bakteriologiczne. Badania ogólne nasienia. HIV testy przesiewowe.... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: - higieny środowiska, - higieny pracy w zakładach pracy, - higieny procesów nauczania i wychowa... więcej »

Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - Dział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowic... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach - Zakład Higieny Weterynaryjnej

Rolnictwo i leśnictwo

Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dos... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie jest zakładem opieki zdrowotnej, podejmującym działania w zakresie medycyny zachowawczej i zapobiegawczej. Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego częst... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE