Spinaker Innowacji- Inkubator BonusCard

Informatyka

Spinaker Innowacji- Inkubator BonusCard wspiera merytorycznie oraz finansowo kreatywne pomysły z obszaru chemii, energii, Internetu i mobile. Proponuje bezzwrotny kapitał nawet do 200 000 euro. Fundusz realizuje projekty na terenie całego kraju.... więcej »

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu - Dział Laboratoryjny

Rolnictwo i leśnictwo

Stacje Chemiczno - Rolnicze w Polsce świadczą od prawie 150 lat usługi w zakresie badań agrochemicznych dla potrzeb producentów rolnych. Od 1858 r., kiedy to powstała w naszym kraju pierwsza "Stacja Rolniczo - Doświadczalna", struktura dzia... więcej »

Zakłady Chemiczne

Przemysł i energetyka

Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA w Jaworznie to firma z bogatą tradycją i dużym doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem na rynku rolnym w Polsce. Od wielu lat misja firmy brzmi: Chronimy przed organizmami szkodliwymi oferując polskiemu rolnictw... więcej »

Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Zakład oferuje usługi pomiarowe oraz badawczo - analityczne w dwóch głównych dziedzinach: * pomiary, badania i analizy laboratoryjne * ochrony środowiska oraz niektóre technologiczne, * analizy chemiczne i badania materiałowe związane z procesami p... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu - Zakład Higieny Weterynaryjnej

Rolnictwo i leśnictwo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Opolu jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie.... więcej »

Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. - Jednostka Usług Laboratoryjnych

Przemysł i energetyka

ZAK Spółka Akcyjna to jeden z największych producentów chemicznych Polsce. Nasza oferta skierowana jest do następujących sektorów gospodarki: rolnictwo, budownictwo, przetwórstwo chemiczne, przemysł tworzywowy. ... więcej »

POCH S.A. - Dział Kontroli Jakości

Przemysł i energetyka

POCH Spółka Akcyjna to firma z 60-letnia tradycją, mocną lokalną pozycją rynkową, posiadająca wielu stałych odbiorców swoich produktów. POCH S.A. to także: Wiodący i innowacyjny dostawca profesjonalnych chemikaliów, sprzętu, usług analitycznych, inn... więcej »

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Przemysł i energetyka

Energopomiar powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i badania eksploatacyjne, uruchomienia urządzeń energetycznych oraz remonty aparatury pomiarowej i regulacyjnej w krajowych elektrowniach zawodowych i przemysłowy... więcej »

Ośrodek Badań Środowiska "EKOLAB"

Usługi dla firm

Ośrodek Badań Środowiska EKOLAB Sp. z o. o. rozpoczął swoją działalność podczas restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na bazie Górniczego Ośrodka Ochrony Środowiska, który istniał od roku 1976. 1994r. był rokiem zmiany nazwy firmy... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium w Częstochowie

Ochrona środowiska

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonują badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb i roślin. Do statutowych zadań laboratoriów należą wy... więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6 7
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE