Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. B.Wójtowicz, A.Żyła, M.Żyła

Budownictwo

Nasze Laboratorium działa na rynku stolarki okiennej od roku 2000 wykonując następujące badania: * badania pełne wstępne; * badania okresowe stolarki okiennej; * oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T (PVC); * oznaczenie... więcej »

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego Spółka Akcyjna - Laboratorium Badań i Opiniowania Sprzętu

Przemysł i energetyka

Działalność Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. można podzielić na trzy kategorie: - interwencyjną w zakresie udzielania pomocy górnikom i kopalniom zagrożonym skutkami zdarzeń związanych z pożarami podziemnymi, wybuchami gazów kopalnianych... więcej »

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM - Laboratorium Badawcze LAB-ITAM

Usługi dla firm

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, której działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swej działal... więcej »

Instytut Spawalnictwa - Laboratorium Badawcze Spawalnictwa

Przemysł i energetyka

Badania na zlecenie przemysłu mogą być prowadzone w ramach projektów celowych (możliwość dofinansowania z funduszy KBN, funduszy strukturalnych, funduszy PHARE itp.) lub na zlecenie indywidualnych zakładów przemysłowych w celu rozwiązania konkretnego... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii Kopalni Doświadczalnej Barbara

Przemysł i energetyka

Zakres działalności: - opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń i systemów ochronnych w zakładachprzemysłowych (chemia, petrochemia, przemysł lekki, górnictwo: podziemne, odkrywkowe, otworowe, magazynowanie i przes... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Zakład Badań Urządzeń Mechanicznych

Przemysł i energetyka

Zakres działalności: - Stanowiskowe badania odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych, - Badania akcesoriów obudów wyrobisk korytarzowych, - Badania stojaków i siłowników hydraulicznych (statyka i dynamika), - Badania zaworów i bloków zaworowych. Badani... więcej »

Movares Polska Sp. z o. o. - Laboratorium Badawcze Urządzeń i Systemów Sterowania Transportu Szynowego

Motoryzacja i transport

Movares Polska to niezależna firma konsultingowa i inżynierska specjalizująca się w pracach z zakresu mobilności i infrastruktury transportowej. Naszym głównym celem jest osiągnięcie równowagi pomiędzy niezawodnością i bezpieczeństwem w systemie tran... więcej »

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Samochodów Małolitrażowych

Motoryzacja i transport

Jako OBR SM BOSMAL aktywnie zaistnieliśmy na polskim rynku motoryzacyjnym w 1972 roku, rozpoczynając swą działalność jako zaplecze konstrukcyjne oraz badawczo-rozwojowe Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Bielsku-Białej.... więcej »

Zakłady Badań i Atestacji

Usługi dla firm

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., posiadając bogate tradycje i stosowne uprawnienia mają przyjemność przedstawić Państwu aktualną informację dotyczącą świadczonych usług w zakresie: - badania i c... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE