Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Ochrony Powietrza

Przemysł i energetyka

Kompleksowe badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w zakresie: - pyłów przemysłowych, - mikroklimatu, - oświetlenia, - substancji toksycznych, - włókien azbestu.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE