WinCon Sp. z o.o.

Usługi dla firm

Od 2009 roku WinCon sp. z o.o. prowadzi działalność nakierowaną na rozwój nowych usług technologicznych i inżynieryjnych, prowadzonych za pośrednictwem wyodrębnionych marketingowo jednostek: * WinGEO - Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych ... więcej »

SGS Polska Sp. z o.o. - Laboratorium SGS Polska

Przemysł i energetyka

Pracownia paliw stałych: węgiel kamienny, koks z węgla kamiennego.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE