PRO-LAB s.c. Usługi Chemiczno-Środowiskowe Laboratotium Badawcze

Usługi dla firm

I. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 1. Mikroklimat -(N) (PN-85/N-08013 i PN-EN ISO 11079:2008) 2. Oświetlenie -(N) (PN-EN-12464-1) 3. Hałas (PN-N-01307) 4. Hałas z widmem i doborem ochronników słu... więcej »

Zakład Badań Środowiska

Przemysł i energetyka

Zakład Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. rozpoczął działalność w czerwcu 1994 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Zakładu Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "... więcej »

Zakład Badań Ochrony Środowiska i Technologii Hutniczych Sp. z o.o.

Przemysł i energetyka

Zakład oferuje usługi pomiarowe oraz badawczo - analityczne w dwóch głównych dziedzinach: * pomiary, badania i analizy laboratoryjne * ochrony środowiska oraz niektóre technologiczne, * analizy chemiczne i badania materiałowe związane z procesami p... więcej »

Badania Środowiska Pracy Usługi BHP - Krzysztof Pala

Usługi dla firm

Badania środowiska pracy, usługi bhp, Katowice.... więcej »

EkoNorm Sp. z o.o. - Laboratorium EkoNorm

Ochrona środowiska

EkoNorm powstał w roku 1997 jako spółka cywilna trzech przedsiębiorców, z których każdy wniósł do firmy swe wcześniejsze doświadczenia poczynione na polu ochrony środowiska: - w konsultingu, - administracji, - jednostce naukowej, Połączenie tych ... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Badań Stosowanych

Przemysł i energetyka

W 2005 roku Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG obchodziło 60. rocznicę powstania. Instytucje, z których powstał KOMAG przeszły długą i skomplikowaną drogę zmian organizacyjno- restrukturyzacyjnych. Zalążkami naszego Centrum było Centralne Biuro Pro... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Akustyki Technicznej

Przemysł i energetyka

ŚRODOWISKO DOMOWE I ZEWNĘTRZNE - HAŁAS: - badania obciążenia terenów, o znacznych rozmiarach, oddziaływaniem hałasu komunikacyjnego i/lub przemysłowego, - wykonywanie komputerowych map akustycznych z zastosowaniem techniki GIS i GPS, - wykonywanie ... więcej »

Instytut Techniki Górniczej KOMAG - Laboratorium Inżynierii Materiałowej i Środowiska

Przemysł i energetyka

Przedmiotem działania Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w obszarze mechanizacji procesów wydobywczych i przeróbczych oraz związanej z nimi ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy, jak również och... więcej »

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej - Pracownia Badań Jakościowych

Budownictwo

Podstawowe dziedziny naszej działalności obejmują: - materiały izolacji cieplnej w budownictwie; - materiały izolacji wodochronnych, głownie wodochronnych; - materiały włókno-cementowe stosowane do pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych.... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Strona: 1 2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE