PRO-LAB s.c. Usługi Chemiczno-Środowiskowe Laboratotium Badawcze

Usługi dla firm

I. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 1. Mikroklimat -(N) (PN-85/N-08013 i PN-EN ISO 11079:2008) 2. Oświetlenie -(N) (PN-EN-12464-1) 3. Hałas (PN-N-01307) 4. Hałas z widmem i doborem ochronników słu... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Zakład Badań Środowiska i Usług Projektowych

Ochrona środowiska

Zakład działa w branży ochrony środowiska i higieny pracy od 1987r. i świadczy usługi w zakresie różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizykochemicznych.... więcej »

Zakład Badań Środowiska

Przemysł i energetyka

Zakład Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. rozpoczął działalność w czerwcu 1994 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Zakładu Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "... więcej »

Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej - Pracownia Fizyko-Chemiczna

Usługi dla firm

Realizujemy kompleksowe usługi w dziedzinach: - ocena warunków środowisk pracy, - analiza zagrożeń, - propozycje rozwiązań, - racjonalizacja gospodarki cieplnej, - pomiary energetyczne kotłów, ich analiza i wytyczne poprawy, - pomiary emisji ga... więcej »

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. Kopalnia Węgla Kamiennego

Przemysł i energetyka

Jastrzębska Spółka Węglowa SA została utworzona 1 kwietnia 1993 roku jako jedna z siedmiu powstałych wówczas spółek węglowych. W jej skład weszło siedem samodzielnie funkcjonujących przedsiębiorstw górniczych, które przekształcono w jednoosobową spół... więcej »

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Przemysł i energetyka

Energopomiar powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i badania eksploatacyjne, uruchomienia urządzeń energetycznych oraz remonty aparatury pomiarowej i regulacyjnej w krajowych elektrowniach zawodowych i przemysłowy... więcej »

Laboratorium Badań Środowiskowych S.C. Iwona Masarczyk, Justyna Przybyła

Usługi dla firm

Badane obiekty: - hałas - oświetlenie - powietrze... więcej »

Paneltech Sp. z o.o. - Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy

Budownictwo

Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji w Warszawie Laboratorium Ochrony Środowiska i Pracy oferuje wykonanie badań czynników szkodliwych na stanowiskach pracy w zakresie: - pomiarów stężeń pyłów przemysłowych i substancji chemicznych, - pomi... więcej »

LUX-Badania Środowiska Pracy Zuzanna Jabłońska - Laboratorium

Przemysł i energetyka

Badania środowiska pracy: - hałas, -powietrze.... więcej »

Strona: 1 2 3 4 5
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE