Zakłady Chemiczne

Przemysł i energetyka

Zakłady Chemiczne Organika-Azot SA w Jaworznie to firma z bogatą tradycją i dużym doświadczeniem związanym z funkcjonowaniem na rynku rolnym w Polsce. Od wielu lat misja firmy brzmi: Chronimy przed organizmami szkodliwymi oferując polskiemu rolnictw... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Przemysł i energetyka

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Przemysł i energetyka

Energopomiar powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i badania eksploatacyjne, uruchomienia urządzeń energetycznych oraz remonty aparatury pomiarowej i regulacyjnej w krajowych elektrowniach zawodowych i przemysłowy... więcej »

Zakład Badań Środowiska i Usług Projektowych

Ochrona środowiska

Zakład działa w branży ochrony środowiska i higieny pracy od 1987r. i świadczy usługi w zakresie różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizykochemicznych.... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrona środowiska

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu funkcjonuje Laboratorium, które jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. ... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium w Częstochowie

Ochrona środowiska

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonują badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb i roślin. Do statutowych zadań laboratoriów należą wy... więcej »

PROFTECH Spółka Jawna D. Guja, M. Łukasiak, R. Nikiel, D. Nowiński, M. Pawłowski

Ochrona środowiska

Spółka rozpoczęła działalnosć w styczniu 2005 roku. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczenia powietrza, w tym w pomiarach emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, aparaturą pomiarową, systemami ograniczenia emisji zanieczyszczeń or... więcej »

Ośrodek Badań Środowiska "EKOLAB"

Usługi dla firm

Ośrodek Badań Środowiska EKOLAB Sp. z o. o. rozpoczął swoją działalność podczas restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na bazie Górniczego Ośrodka Ochrony Środowiska, który istniał od roku 1976. 1994r. był rokiem zmiany nazwy firmy... więcej »

OPA-ROW Sp. z o.o. - Laboratorium Badań Środowiskowych

Usługi dla firm

OPA-ROW sp. z o.o. od 1962 roku rozwija i prowadzi działalność polegającą na świadczeniu kompleksowych usług projektowych, montażowych, pomiarowo-rozruchowych i serwisowych w zakresie: elektroenergetyki, automatyki i ochrony środowiska. Firma zatrudn... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

... więcej »

Strona: 1 2 3 4
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE