Wyniki - słowo kluczowe: "", miejscowość: brak, województwo: śląskie, branża: dowolna, specjalizacja: dowolna

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

Innowacje

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze non-profit. Podstawowym zadaniem firmy jest budowanie i zarządzanie siecią aniołów biznesu oraz edukacja i przygotowanie przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego inwestora. Spółka... więcej »

Elektrociepłownia Tychy S.A. - Laboratorium Chemiczne

Przemysł i energetyka

Podstawowe dane techniczne Elektrociepłowni Tychy S. A. Układ technologiczny wyposażony jest w 3 kotły energetyczne przystosowane do wytwarzania ciepłej wody grzewczej i pary w oparciu o paliwa węglowe.... więcej »

Lab-Test Laboratorium S.C. - Lab-Test Laboratorium S.C.

Przemysł i energetyka

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w mikrobiologii przemysłowej. Specjalizujemy się w testowaniu chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.... więcej »

Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Oddział KWK "Szczygłowice" - Zespół ds. Ergonomii Laboratorium BHE

Pozostałe

- Pobieranie próbek - Metoda dozymetrii indywidualnej Środowisko pracy - powietrze - hałas - drgania - pyły... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej - Oddział Laboratoryjny

Żywność i używki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej informuje, że z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej straciło moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie m... więcej »

Laboratorium Środowiska s.c. - Laboratorium Środowiska s.c.

Usługi dla firm

Badane obiekty: * środowisko pracy: - powietrze, - hałas, - oświetlenie elektryczne.... więcej »

Instytut Metali Nieżelaznych - Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych

Przemysł i energetyka

Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów... więcej »

Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników - Oddział Zamiejscowy Farb i Tworzyw w Gliwicach, Zakład Badawczo-Analityczny

Przemysł i energetyka

Główne obszary działalności Instytutu: * Opracowywanie technologii przetwarzania tworzyw polimerowych * Opracowywanie technologii z zakresu produkcji farb, lakierów i materiałów pokryciowych * Badania wykonywane przez akredytowane laboratorium badawc... więcej »

Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Laboratorium Chemiczne Wydziału Kontroli Eksploatacji (TK-LC) Elektrociepłowni Katowice

Przemysł i energetyka

Badane obiekty: - węgiel kamienny - odpady paleniskowe... więcej »

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Zakład Inżynierii Materiałowej

Przemysł i energetyka

Działalność zakładu skupia się wokół: - prowadzenia prac naukowo badawczych w zakresie technologii wiążących materiałów budowlanych,wykorzystania surowców odpadowych i odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych, - kontroli jakości ma... więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE