Wyniki - słowo kluczowe: "", miejscowość: brak, województwo: dowolne, branża: dowolna, specjalizacja: dowolna

Elektrociepłownia Tychy S.A. - Laboratorium Chemiczne

Przemysł i energetyka

Podstawowe dane techniczne Elektrociepłowni Tychy S. A. Układ technologiczny wyposażony jest w 3 kotły energetyczne przystosowane do wytwarzania ciepłej wody grzewczej i pary w oparciu o paliwa węglowe.... więcej »

Lab-Test Laboratorium S.C. - Lab-Test Laboratorium S.C.

Przemysł i energetyka

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w mikrobiologii przemysłowej. Specjalizujemy się w testowaniu chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.... więcej »

Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Oddział KWK "Szczygłowice" - Zespół ds. Ergonomii Laboratorium BHE

Pozostałe

- Pobieranie próbek - Metoda dozymetrii indywidualnej Środowisko pracy - powietrze - hałas - drgania - pyły... więcej »

Laboratorium Środowiska s.c. - Laboratorium Środowiska s.c.

Usługi dla firm

Badane obiekty: * środowisko pracy: - powietrze, - hałas, - oświetlenie elektryczne.... więcej »

Instytut Metali Nieżelaznych - Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych

Przemysł i energetyka

Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów... więcej »

Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Laboratorium Chemiczne Wydziału Kontroli Eksploatacji (TK-LC) Elektrociepłowni Katowice

Przemysł i energetyka

Badane obiekty: - węgiel kamienny - odpady paleniskowe... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Samozapalności Węgla

Przemysł i energetyka

Oferujemy prace badawczo-usługowe w zakresie: * oceny ryzyka zagrożenia pożarowego, * monitorowania zagrożenia pożarowego w górnictwie węgla kamiennego za pomocą metody określania temperatury i masy zagrzanego węgla w zrobach ścian na podstawie anal... więcej »

Główny Instytut Górnictwa - Laboratorium Systemów i Zabezpieczeń Przeciwwybuchowych oraz Eksplozymetrii Kopalni Doświadczalnej Barbara

Przemysł i energetyka

Zakres działalności: - opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa przeciwwybuchowego urządzeń i systemów ochronnych w zakładachprzemysłowych (chemia, petrochemia, przemysł lekki, górnictwo: podziemne, odkrywkowe, otworowe, magazynowanie i przes... więcej »

Eurovia Polska S.A. - Laboratorium Główne

Budownictwo

PODSTAWOWE INFORMACJE Eurovia Polska S.A., pod tą nazwą, na polskim rynku budowlanym działa od 2003 roku. W 2007 roku przedsiębiorstwo powiększyło swoją organizację i od tego czasu aktywnie działa na rynku budownictwa drogowego na terenie całego kr... więcej »

WRZOS-POL Józef Wrzosok - Laboratorium WRZOS-POL

Budownictwo

Laboratorium Firmy WRZOS-POL wykonuje badania warstw konstrukcyjnych, gruntów i kruszyw w zakresie: * określania modułów odkształcenia metodą VSS * stopień zagęszczenia * wskaźnik zagęszczenia * maksymalna gęstość objętościowa i wilgotność optymalna ... więcej »

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE