Instytut Metali Nieżelaznych - Laboratorium Materiałów Szybkoschładzanych

Instytut Metali Nieżelaznych

Instytut Metali Nieżelaznych jest jednostką naukową przemysłu metali nieżelaznych w Polsce. Kompleksowa działalność obejmuje wszystkie fazy procesu produkcji materiałów metalicznych: od przeróbki rud po technologie otrzymywania nowoczesnych produktów... więcej »

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Chemii Analitycznej

Instytut Metali Nieżelaznych

Zakład Chemii Analitycznej istnieje od 1952 roku. Podstawowym celem, dla którego został powołany, była kontrola analityczna opracowywanych technologii z zakresu przeróbki mechanicznej rud, hutniczej i hydrometalurgicznej obróbki materiałów, przetwórs... więcej »

Instytut Metali Nieżelaznych - Zakład Ochrony Środowiska

Instytut Metali Nieżelaznych

Badania z zakresu ochrony środowiska prowadzone są w Instytucie Metali Nieżelaznych od początku jego działalności, czyli od roku 1952. Obecnie podstawową komórką organizacyjną, zajmującą się tą tematyką, jest Zakład Ochrony Środowiska zatrudniający 1... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE