Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy - Oddział Sośnicowice, Zakład Badania Skuteczności Środków Ochrony Roślin

Instytut Ochrony Roślin

Oddział Instytutu Ochrony Roślin w Sośnicowicach prowadzi działania naukowo-badawcze, upowszechnieniowe, wdrożeniowe i usługowe w zakresie ochrony roślin i ochrony środowiska zgodnie z zadeklarowaną misją IOR: "Prowadzenie działalności naukowo... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE