Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM - Laboratorium Badawcze LAB-ITAM

Technika Medyczna

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM w Zabrzu jest państwową jednostką badawczo-rozwojową, której działalność statutowa obejmuje prowadzenie prac badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej. W zakresie swej działal... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE