Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Materiałów Ogniotrwałych w Gliwicach

Badania

Oddział Materiałów Ogniotrwałych Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych w posiada ponad 50 letnie doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych, rozwojowych i ekspertyz w zakresie wytwarzania i stosowania ceramiki wysokotemperaturowej oraz w zakre... więcej »

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Zakład Inżynierii Materiałowej

Badania

Działalność zakładu skupia się wokół: - prowadzenia prac naukowo badawczych w zakresie technologii wiążących materiałów budowlanych,wykorzystania surowców odpadowych i odpadów przemysłowych do produkcji materiałów budowlanych, - kontroli jakości ma... więcej »

Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Zakład Inżynierii Procesowej

Badania

W ramach struktury zakładu funkcjonuje: Laboratorium Pomiarów Przemysłowych, Zespół Technik Procesowych. ... więcej »

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla - Zespół Laboratoriów

Badania

Zespół Laboratoriów Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu wprowadził i utrzymuje system zarządzania zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17 025:2005 z późniejszymi zmianami oraz dokumentami Polskiego Centrum Akredytacji, dotyczącymi... więcej »

Laboratorium Inżynierii Lądowej LABOTEST Sp. z o.o.

Badania

Potrafimy wykonać wszelkie prace z zakresu kontroli jakości w budownictwie inżynieryjnym, zgodnie z polskimi i europejskimi normami ponieważ jesteśmy zespołem doświadczonych fachowców sprawdzonych na największych budowach w Polsce.... więcej »

Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze Sp. z o.o. - Centrum Badań Węgla i Środowiska

Badania

Zespół Pracowni Badań Węgla oferuje pełny zakres usług pozwalający precyzyjnie określić parametry jakościowe węgli i dokonać analizy typu węgla. Zakres ten obejmuje: * badania fizykochemiczne węgla i popiołu z węgla, - badania petrograficzne węgl... więcej »

Lab-Test Laboratorium S.C. - Lab-Test Laboratorium S.C.

Badania

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem w mikrobiologii przemysłowej. Specjalizujemy się w testowaniu chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych.... więcej »

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji Budowlanej - Pracownia Badań Jakościowych

Badania

Podstawowe dziedziny naszej działalności obejmują: - materiały izolacji cieplnej w budownictwie; - materiały izolacji wodochronnych, głownie wodochronnych; - materiały włókno-cementowe stosowane do pokryć dachowych i okładzin elewacyjnych.... więcej »

Laboratorium LabWet I.Kubyszek, M.Dumańska, A.Husar, M.Wawrzuta S.C.

Badania

Badane obiekty: - Produkty żywnościowe, - Produkty żywnościowe i próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością, - Produkty żywnościowe i pasze, próbki środowiskowe z obszaru produkcji i obrotu żywnością.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE