PROFTECH Spółka Jawna D. Guja, M. Łukasiak, R. Nikiel, D. Nowiński, M. Pawłowski

Badanie środowiska naturalnego

Spółka rozpoczęła działalnosć w styczniu 2005 roku. Specjalizuje się w problematyce zanieczyszczenia powietrza, w tym w pomiarach emisji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych do powietrza, aparaturą pomiarową, systemami ograniczenia emisji zanieczyszczeń or... więcej »

Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych - Centralne Laboratorium

Badanie środowiska naturalnego

Oferta Instytutu obejmuje prowadzenie prac naukowych, badawczo-rozwojowych i usługowych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska. Prowadzimy badania naukowe na następujących polach: - naukowe podstawy trwałego i zrównoważonego rozwoju, - przem... więcej »

Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN - Laboratorium IPIŚ PAN

Badanie środowiska naturalnego

IPIŚ PAN – najstarsza w Polsce placówka naukowa prowadząca w sposób kompleksowy badania podstawowe i stosowane, dotyczące inżynierii środowiska (powietrze, woda, gleby, rośliny – od źródeł zagrożenia po skutki), obejmujące zagadni... więcej »

Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o. - Laboratorium

Badanie środowiska naturalnego

Laboratorium działa od 1958 roku. Wieloletnia praktyka w badaniach stanu środowiska, kompetentny i doświadczony personel, stosowanie zasad dobrej praktyki laboratoryjnej, nowoczesne zaplecze badawcze umożliwiły wdrożenie wymagań zarządzania i potwier... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE