Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - Laboratorium Kontrolno-Analityczne z siedzibą w Katowicach

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Laboratoria Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - to jednostki posiadające certyfikaty Polskiego Centrum Akredytacji. Do ich podstawowych zadań należy prowadzanie badań produktów, zlecanych przez Prezesa UOKiK lub Wojewódzkich Inspektorów Inspe... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE