Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Katowicach - Dział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach jest organem wykonującym zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej na terenie województwa śląskiego. Kieruje on jednocześnie działalnością Wojewódzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Katowic... więcej »

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu - Dział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Rys historyczny Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie opolskim. Od chwili utworzenia województwa opolskiego, tj. od roku 1951 istniał przy Wydziale Zdrowia Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Oddział Sanitarno-Epidemiologiczny, przekształ... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zawierciu - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Oddział Laboratoryjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Sekcja Badań Chorób Zakaźnych i Zakażeń w Zawierciu informuje uprzejmie, że wykonuje badania mikrobiologiczne w kierunku: - wykrywania i identyfikacji pałeczek z rodzaju Salmonella ... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologicza w Gliwicach - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bielsku-Białej - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bielsku- Białej informuje, że z dniem wejścia Polski do Unii Europejskiej straciło moc Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2002r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobów, które nie m... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bytomiu - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: - higieny środowiska, - higieny pracy w zakładach pracy, - higieny procesów nauczania i wychowa... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rybniku - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rybniku lek. med. Edward Waloszek... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Tychach - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach - lek. med. Grzegorz Gołdynia Zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego PSSE w Tychach - mgr Gabriela Niedziela... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dąbrowie Górniczej - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Głównym celem działalności PIS jest ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobieganie powstaniu chorób, w tym zakaźnych i zawodowych. Podstawowym aktem prawnym, na którym opiera się dzi... więcej »

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie - Oddział Laboratoryjny

Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Częstochowie jest zakładem opieki zdrowotnej, podejmującym działania w zakresie medycyny zachowawczej i zapobiegawczej. Naszym celem jest ochrona zdrowia mieszkańców powiatu grodzkiego i ziemskiego częst... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE