Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Opolu - Laboratorium Wojewódzkiego Inspektoratu

Inspekcja Ochrony Środowiska

W Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Opolu funkcjonuje Laboratorium, które jest jedną z komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu. ... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium w Częstochowie

Inspekcja Ochrony Środowiska

Laboratoria Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska wykonują badania wszystkich elementów środowiska naturalnego tzn. wód, ścieków, powietrza atmosferycznego, gazów odlotowych, odpadów, gleb i roślin. Do statutowych zadań laboratoriów należą wy... więcej »

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach - Laboratorium z siedzibą w Bielsku-Białej

Inspekcja Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach jest częścią struktury Inspekcji Ochrony Środowiska i wchodzi w skład zespolonej administracji wojewódzkiej. Wojewódzki Inspektorat jest aparatem pomocniczym Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora ... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE