ZDT KOMAG Sp. z o.o. - Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej

Metaloznawstwo obróbka cieplna

Laboratorium Metaloznawstwa i Obróbki Cieplnej posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie nr AB193 na wykonywanie: * oznaczanie składu chemicznego stali, żeliw, stopów aluminium i miedzi na spektroanalizatorze firmy HILGER, * badan... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE