Instytut Szkła, Ceramiki, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu, Zakład Inżynierii Środowiska

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

W ramach struktury zakładu funkcjonuje: - Laboratorium Badań Środowiska, - Zespół d/s Ocen Środowiska. ... więcej »

Laboratorium Badawcze Blachownia Sp. z o.o.

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

LABORATORIUM BADAWCZE BLACHOWNIA Sp. z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu rozpoczęła działalność 01.01.1999 r. Spółka powstała w wyniku procesu restrukturyzacji Zakładów Chemicznych BLACHOWNIA S.A., na bazie Laboratorium Zakładowego działającego od 1956 r. ... więcej »

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe SBB Bogdan Chobel - Laboratorium Badań i Ekspertyz

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

P.H.U. "SBB" Bogdan Chobel Laboratorium Badań i Ekspertyz wykonuje usługi w zakresie badań i oceny środowiska naturalnego i środowiska pracy.... więcej »

Ośrodek Badań Środowiska "EKOLAB"

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

Ośrodek Badań Środowiska EKOLAB Sp. z o. o. rozpoczął swoją działalność podczas restrukturyzacji Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. na bazie Górniczego Ośrodka Ochrony Środowiska, który istniał od roku 1976. 1994r. był rokiem zmiany nazwy firmy... więcej »

Zakład Badań Środowiska i Usług Projektowych

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

Zakład działa w branży ochrony środowiska i higieny pracy od 1987r. i świadczy usługi w zakresie różnorodnych badań, analiz i pomiarów fizykochemicznych.... więcej »

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

Przedsiębiorstwo Badań i Ekspertyz Środowiska "Sepo" sp z o.o. rozpoczęło swoją działalność w 1992 - jako działalność gospodarcza. Dzisiaj funkcjonuje jako spółka prawa handlowego zatrudniająca wysoko kwalifikowanych specjalistów.... więcej »

Centrum Laboratoryjno-Produkcyjne "Labor Orzeł Biały" Sp Z o.o. - Laboratorium Toksykologiczne

Badanie środowiska pracy i środowiska naturalnego

1. Kompleksowe analizy chemiczne wód i ścieków. 2. Badania na stanowisku pracy: - zapylenia: pył całkowity i respirabilny - wolnej krystalicznej krzemionki - substancji toksycznych: Pb, Zn, Cd, Fe, Mn - stężenia w powietrzu tlenków azotu i tlenku węg... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE