Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gliwicach - Dział Laboratoryjny

Badania agrochemiczne dla producentów rolnych

Badane obiekty: - gleba mineralna, - materiał roślinny (owoce, warzywa, płody rolne i leśne) - wapna nawozowe zawierające magnez - gleba, podłoża ogrodnicze i pożywki - gleba i podłoża ogrodnicze... więcej »

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu - Dział Laboratoryjny

Badania agrochemiczne dla producentów rolnych

Stacje Chemiczno - Rolnicze w Polsce świadczą od prawie 150 lat usługi w zakresie badań agrochemicznych dla potrzeb producentów rolnych. Od 1858 r., kiedy to powstała w naszym kraju pierwsza "Stacja Rolniczo - Doświadczalna", struktura dzia... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE