Południowy Koncern Energetyczny S.A. - PKE S.A. Elektrownia

Elektrownie

Przedmiotem działania PKE SA Elektrownia Łagisza jest: - produkcja energii elektrycznej, produkcja, przesył i sprzedaż ciepła, wykonywanie i sprzedaż usług w zakresie projektowania, remontów, konserwacji, napraw i modernizacji urządzeń energetycznych... więcej »

Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Wydział Analiz Chemicznych KA PKE S.A. Elektrowni

Elektrownie

Elektrownia Jaworzno III należy do Południowego Koncernu Energetycznego SA, który został powołany do życia w maju 2000 roku. W skład Elektrowni Jaworzno III wchodzą dwa zakłady: Elektrownia III i Elektrownia II, położone od siebie w odległości kilku ... więcej »

PGE Elektrownia OPOLE S.A. - Wydział Kontroli Chemicznej

Elektrownie

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest wytwarzanie energii elektrycznej, dystrybucja energii elektrycznej, produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) oraz prowadzenie działalności wykonawczej, usługowej i inwestycyjnej z zakresu budownic... więcej »

Elektrownia Rybnik S.A. - Wydział Analiz Chemicznych

Elektrownie

Zadowolenie i zaufanie naszych klientów pozwala nam umacniać pozycję na konkurencyjnym rynku i tworzyć wartość dla właścicieli i społeczeństwa. Nasze cele osiągamy przy poszanowaniu środowiska naturalnego, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników ... więcej »

Południowy Koncern Energetyczny S.A. - Wydział Analiz Chemicznych KA PKE S.A. Elektrowni

Elektrownie

Elektrownia Łaziska jest zawodową elektrownią systemową opalaną węglem kamiennym, z własnym węzłem ciepłowniczym: - zainstalowana moc elektryczna: 1155 MW(e): * 2 x 125 MW, * 3 x 225 MW, * 1 x 230 MW - zainstalowana moc cieplna: 196 MW(t). ... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE