Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. B.Wójtowicz, A.Żyła, M.Żyła

Badamia pomiar doradztwo

Nasze Laboratorium działa na rynku stolarki okiennej od roku 2000 wykonując następujące badania: * badania pełne wstępne; * badania okresowe stolarki okiennej; * oznaczenie wytrzymałości zgrzewanych naroży i połączeń w kształcie T (PVC); * oznaczenie... więcej »

Instytut Metalurgii Żelaza - Zespół Laboratoriów Badawczych

Badamia pomiar doradztwo

Instytut realizuje kompleksowe projekty badawcze i badawczo-wdrożeniowe z zakresu wyrobów i technologii przemysłu stalowego, obejmujące: - przygotowanie koncepcji produktowo-technologicznej - analizę rynków zbytu wyrobów, - analizę opłacalności prz... więcej »

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki

Badamia pomiar doradztwo

Energopomiar powstał w 1950 roku jako jednostka zaplecza energetyki, prowadząca pomiary i badania eksploatacyjne, uruchomienia urządzeń energetycznych oraz remonty aparatury pomiarowej i regulacyjnej w krajowych elektrowniach zawodowych i przemysłowy... więcej »

Zakład Usług Technicznych

Badamia pomiar doradztwo

Pomiary środowiska pracy w zakresie: * substancji szkodliwych dla zdrowia w powietrzu pomieszczeń przemysłowych wraz z ocena narażenia zawodowego pracowników, * zapylenia na stanowiskach pracy z uwzględnieniem zawartości wolnej krzemionki, * poziomu... więcej »

Zakład Pomiarowo-Badawczy Energetyki

Badamia pomiar doradztwo

W zakresie akredytacji wykonuje badania typu: rozdzielnic SN, stacji transformatorowych SN / nn, izolatorów wsporczych SN, rozdzielnic i sterownic nn ( szynoprzewody, rozdzielnice DBU, ACS, CDCs), rozłączników, odłączników, zestawów łączników z bezpi... więcej »

SFW Energia Sp. z o.o.

Badamia pomiar doradztwo

Spółka projektuje, finansuje, modernizuje, buduje i eksploatuje obiekty zdecentralizowanego wytwarzania energii cieplnej, elektrycznej i chłodniczej wraz z przynależnymi instalacjami przesyłowymi.... więcej »

Zakład Wykonywania Pomiarów EMITOR sc

Badamia pomiar doradztwo

Firma Emitor została założona w 1984 roku. Posiadamy trzy laboratoria: Laboratorium Badania - Powietrza - LBP, - Laboratorium Badania Wody i Ścieków - LBWiŚ - Laboratorium Higeny Pracy - LHP... więcej »

Zakłady Badań i Atestacji

Badamia pomiar doradztwo

Zakłady Badań i Atestacji "ZETOM" im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z o.o., posiadając bogate tradycje i stosowne uprawnienia mają przyjemność przedstawić Państwu aktualną informację dotyczącą świadczonych usług w zakresie: - badania i c... więcej »

Zakład Badawczy EKO - SERWIS Sp. z o.o.

Badamia pomiar doradztwo

Zakład badawczy. Pomiary, opracowania tematyczne.... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE