PRO-LAB s.c. Usługi Chemiczno-Środowiskowe Laboratotium Badawcze

Pomiary warunków środowiska pracy

I. Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy. 1. Mikroklimat -(N) (PN-85/N-08013 i PN-EN ISO 11079:2008) 2. Oświetlenie -(N) (PN-EN-12464-1) 3. Hałas (PN-N-01307) 4. Hałas z widmem i doborem ochronników słu... więcej »

OPA-ROW Sp. z o.o. - Laboratorium Badań Środowiskowych

Pomiary warunków środowiska pracy

OPA-ROW sp. z o.o. od 1962 roku rozwija i prowadzi działalność polegającą na świadczeniu kompleksowych usług projektowych, montażowych, pomiarowo-rozruchowych i serwisowych w zakresie: elektroenergetyki, automatyki i ochrony środowiska. Firma zatrudn... więcej »

Przedsiębiorstwo Badań Środowiska "SANUM" s.c. S. Dyrbuś, M. Lepiorz, H. Gacka - Labolatorium higieny pracy

Pomiary warunków środowiska pracy

Przedsiębiorstwo Badań Środowiska "SANUM" S.C. jest firmą z kilkunastoletnim doświadczeniem. Marka i stabilna sytuacja firmy pozwoliła na zdobycie wielu stałych klientów, a dzięki poszerzaniu zakresu usług pozyskuje nowych i cieszy się ich ... więcej »

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PROBO - Pracownia Badań Środowiskowych

Pomiary warunków środowiska pracy

Analiza stanu środowiska pracy: - badania czynników szkodliwych i uciążliwych, - prowadzenie rejestru wyników badań, - ocena ryzyka zawodowego. ... więcej »

Zakład Badawczo-Doświadczalny Gospodarki Komunalnej - Pracownia Fizyko-Chemiczna

Pomiary warunków środowiska pracy

Realizujemy kompleksowe usługi w dziedzinach: - ocena warunków środowisk pracy, - analiza zagrożeń, - propozycje rozwiązań, - racjonalizacja gospodarki cieplnej, - pomiary energetyczne kotłów, ich analiza i wytyczne poprawy, - pomiary emisji ga... więcej »

Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne "ALMA SERVICE - EKO" Dział Higieny Pracy

Pomiary warunków środowiska pracy

Badane obiekty: - hałas, - mikroklimat, - oświetlenie elektryczne, - powietrze.... więcej »

Zakład Badań Środowiska

Pomiary warunków środowiska pracy

Zakład Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. rozpoczął działalność w czerwcu 1994 r. Laboratorium Badań Środowiska Pracy Zakładu Badań Środowiska "VIBROSON" s.c. jest członkiem rzeczywistym Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych "... więcej »

Badania Środowiska Pracy Usługi BHP - Krzysztof Pala

Pomiary warunków środowiska pracy

Badania środowiska pracy, usługi bhp, Katowice.... więcej »

LUX-Badania Środowiska Pracy Zuzanna Jabłońska - Laboratorium

Pomiary warunków środowiska pracy

Badania środowiska pracy: - hałas, -powietrze.... więcej »

Laboratorium Środowiska s.c. - Laboratorium Środowiska s.c.

Pomiary warunków środowiska pracy

Badane obiekty: * środowisko pracy: - powietrze, - hałas, - oświetlenie elektryczne.... więcej »

Strona: 1 2 3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE