Oczyszczalnia Ścieków "WARTA" S.A.

Wodociągi i kanalizacja

Głównym zadaniem laboratorium Centralnej Oczyszczalni Ścieków jest wykonywanie badań fizyko-chemicznych ścieków i osadów ściekowych w celu kontroli parametrów technologicznych pracy oczyszczalni. Drugim zadaniem laboratorium jest wykonywanie badań w... więcej »

AQUA SA

Wodociągi i kanalizacja

Misją Spółki Akcyjnej AQUA jest harmonijne i łączne osiąganie zadowolenia jej klientów, akcjonariuszy i załogi przy jednoczesnym ograniczaniu wpływu działalności na środowisko naturalne. Szczególną misją jest niezawodne dostarczanie wysokiej jakości... więcej »

WRZOS-POL Józef Wrzosok - Laboratorium WRZOS-POL

Wodociągi i kanalizacja

Laboratorium Firmy WRZOS-POL wykonuje badania warstw konstrukcyjnych, gruntów i kruszyw w zakresie: * określania modułów odkształcenia metodą VSS * stopień zagęszczenia * wskaźnik zagęszczenia * maksymalna gęstość objętościowa i wilgotność optymalna ... więcej »

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o. - Laboratorium

Wodociągi i kanalizacja

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej Spółka z o.o. jest Spółką prawa handlowego z 93,65 % udziałem gminy Czechowice-Dziedzice i 6,35 % udziałem gminy Goczałkowice Zdrój. Powstała z przekształcenia zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych i z... więcej »

Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sosnowcu S.A - Laboratorium RPWiK

Wodociągi i kanalizacja

Celem ułatwienia Państwu załatwiania spraw w poszczególnych działach, jak również poruszania się po budynku administracyjnym RPWiK Sosnowiec zamieściliśmy na stronie internetowej dane kontaktowe do poszczególnych działów, zestaw wymaganych dokumentów... więcej »

Południowy Koncern Węglowy S.A. - Zakład Górniczy Sobieski, Laboratorium

Wodociągi i kanalizacja

Badane obiekty: - woda i ścieki... więcej »

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Laboratorium

Wodociągi i kanalizacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jest firmą, która zaopatruje w wodę mieszkańców gminy na obszarze 188 km2. Głównym zadaniem Spółki jest niezawodne świadczenie usług dostaw wody i oczyszczania ścieków dla okoł... więcej »

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. - Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Wodociągi i kanalizacja

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) w Gliwicach działa od roku 1991 jako samodzielne przedsiębiorstwo, powstałe w wyniku podziału Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach. Do roku 1995 Przedsiębiorstwo podlega... więcej »

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. - Centralne Laboratorium Badania Wody i Ścieków

Wodociągi i kanalizacja

Bieżące komunikaty o awariach wodno-kanalizacyjnych w naszym mieście i okolicznych gminach jak również wiadomości o pracach planowanych wykonywanych przez naszą firmę. Wszystkie utrudnienia związane z pracami remontowo - naprawczymi są dokładnie opis... więcej »

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. - Laboratorium Badawcze Wody i Ścieków

Wodociągi i kanalizacja

Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodnej i Rekultywacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Dostarczamy wodę dla celów przemysłowych i do nawodnień rolniczych. Oczyszczamy i odprowadzamy ścieki w tym także zasolone wody gó... więcej »

Strona: 1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE