Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o.

Innowacje

Secus Wsparcie Biznesu Sp. z o.o. prowadzi działalność o charakterze non-profit. Podstawowym zadaniem firmy jest budowanie i zarządzanie siecią aniołów biznesu oraz edukacja i przygotowanie przedsiębiorców do pozyskania zewnętrznego inwestora. Spółka wchodzi w skład grupy kapitałowej Secus zajmującej się inwestycjami na rynku kapitałowym. Jesteśmy członkiem Europejskiej Sieci Aniołów Biznesu (EBAN). Klientami spółki są przede wszystkim młode i innowacyjne przedsiębiorstwa, które poszukują kapitału na realizację planów inwestycyjnych i dalszy rozwój. Druga grupa to zamożne osoby fizyczne oraz podmioty zbiorowego inwestowania, które poprzez inwestycje w przedsiębiorstwa z sektora MSP będą mogły zdywersyfikować portfel inwestycyjny i wykorzystać szansę na osiągnięcie ponadprzeciętnych zysków. Działania realizowane w ramach funkcjonowania spółki są także skierowane do szeroko rozumianego środowiska biznesowego, m.in. instytucji rynku kapitałowego, instytucji finansowych, organizacji zrzeszających przedsiębiorców oraz inwestorów, a także przedstawicieli środowiska akademickiego (instytuty naukowe, uczelnie wyższe) zainteresowanych stworzeniem w Polsce efektywnych mechanizmów stymulujących rozwój sektora MSP oraz promocję inwestycji venture capital i działalności Aniołów Biznesu.Paderewskiego 32c
40-282 Katowice

323524525
k.wojcik@secus.pl
http://www.lowcybiznesu.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE