WinCon Sp. z o.o.

Usługi dla firm

Od 2009 roku WinCon sp. z o.o. prowadzi działalność nakierowaną na rozwój nowych usług technologicznych i inżynieryjnych, prowadzonych za pośrednictwem wyodrębnionych marketingowo jednostek:

* WinGEO - Biuro Usług Geodezyjno-Kartograficznych
* WinTAX - Biuro Usług Księgowo-Doradczych
* WinCOM - Biuro Usług Informatycznych
* WinRES - Biuro Usług Badawczo-Rozwojowych
* WinBUY - Biuro Usług Handlowych

Obecnie Ośrodek współpracuje z instytucjami naukowymi i gospodarczymi, a także przedsiębiorstwami i organizacjami pozarządowymi. Zatrudniamy 14 osób i wspieramy w naszych działaniach projekty skierowane do społeczności lokalnej Koszalina, jak i wychodzące poza region Koszaliński. Jesteśmy zarejestrowani jako Instytucja Szkoleniowa w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.32/00128/2010, a od 2007 roku jesteśmy członkiem Koszalińskiej Izby Przemysłowo-Handlowej. - www.kiph.com.pl. Dziękujemy za wsparcie naszych działań wszystkie instytucje, które zaufały nam we wspólnej działalności. Będziemy wspierać lokalną przedsiębiorczość, dokonywać kolejnych kroków rozwojowych oraz wdrażać kolejne produkty i usługi.9.00-17.00

Franciszkańska 52
75-452 Koszalin

531664800
piotr.ziolek@wincon.pl
http://www.wincon.pl
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Logo PO KL Logo UE